Skånetrafiken fortsätter att satsa på infotainment och en förbättrad kundupplevelse

jun 28, 2021

Anchersen Bus - Digital signage from MultiQ

Skånetrafiken har beställt infotainment till bussar enligt ramavtal. Leverans kommer att ske löpande från mitten av september till årets slut. Ordervärdet är beräknat till cirka 5 MSEK.

Information är en central del i kundens upplevelse av resan. Via digitala skärmar, infotainment, kan resenärerna se var fordonet befinner sig och hur långt det är till nästa stopp. De får information om aktuella anslutningar och eventuella störningar. Skånetrafiken har möjlighet att snabbt gå ut med information till resenärerna. Utöver trafikinformation visas kampanjer, erbjudanden samt nyheter och väder. Infotainment är en mix av aktuell trafikinformation samt underhållning. En mix av innehåll som tillsammans bidrar till att förbättra kundupplevelsen. Vi lever i en digital värld och resenärerna förväntar sig att få information vid samtliga platser som berör resan. Skånetrafiken har valt att placera infotainment på tåg, bussar, perronger, stationer, hållplatser och hos serviceombud.

”Vårt samarbete med Skånetrafiken har pågått under flera år och vi är mycket stolta över att få vara en del i deras arbete för att höja reseupplevelsen för passagerarna. Inom kollektivtrafiken i Norden har det under ett antal år skett en ökad digitalisering. Skånetrafiken är en av de ledande aktörerna inom denna utveckling och väljer nu att fortsätta vara proaktiva under den pandemi som vi fortfarande befinner oss i,” säger Henrik Esbjörnson, vd MultiQ.

I Sverige och övriga Norden råder en ökad digitalisering för ett smartare och smidigare resande. Satsningar som ska leda till fler resenärer och som ska göra kollektivtrafiken till det självklara valet för medborgarna.