Skånetrafiken fortsätter att satsa på infotainment från MultiQ

jan 19, 2022

Skånetrafiken har beställt infotainment till bussar enligt ramavtal. Leverans beräknas ske i samband med att bussarna går i trafik i december 2022. Det sammanlagda ordervärdet av de aktuella beställningarna uppgår till cirka 6,4 MSEK.

Skånetrafikens långsiktiga mål för 2030 innebär att uppnå 40 procents marknadsandel av alla motorburna resor i länet. För att attrahera nya resenärer och behålla dagens är kundupplevelsen av högsta prioritet.

Via infotainment på bussar och tåg kan Skånetrafiken kommunicera digitalt med sina kunder. Via digitala skärmar, infotainment, ser resenärerna var fordonet befinner sig och hur långt det är till nästa stopp. De får information om aktuella anslutningar och eventuella störningar. Skånetrafiken har möjlighet att snabbt gå ut med information till sina resenärer. Utöver trafikinformation visas kampanjer, erbjudanden samt nyheter och väder. Infotainment är en mix av aktuell trafikinformation samt underhållning. Skärmarna ska skapa mervärde och bidra till en minskad upplevd restid.
Satsningar inom digitalisering bidrar till ett smartare och smidigare resande samtidigt som kollektivtrafiken blir det självklara resvalet för skåningar.

”Vi är stolta över att Skånetrafiken i höstas valde att förlänga vårt ramavtal. Vårt samarbete med Skånetrafiken har pågått under många år och tillsammans har vi utvecklat kundanpassade fordonsskärmar med infotainment samt kommunikationslösningar för hållplatser, perronger och stationer. Skånetrafiken är en partner med höga ambitioner inom digitalisering och kommunikation”, säger tf vd Johan Husberger.