Partneravtalet innebär att Telia Company AB nu kan erbjuda sina kunder en komplett uppsättning av produkter och tjänster inom området digital skyltning. Ett samarbete med Telia inleddes 2017 då MultiQ förvärvade verksamheten inom Digital Media Distribution (DMD) av Telias dotterbolag Cygate.

Utvecklingen av digitala kanaler går snabbt. Telia Companys satsning på innehållsproduktion gör det möjligt att kombinera digital skyltning med högkvalitativa nyheter, sport och väder.

Digital kommunikation har blivit allt viktigare för företagen. Smarta digitala lösningar bidrar till engagerade medarbetare och gör arbetsplatsen mer effektiv. Telias huvudkontor i Solna är ett bra exempel på hur en modern digital arbetsplats kan se ut. Stora skärmväggar används för att skapa en trivsam miljö och samtidigt informera om vad som händer i organisationen. Digitala skärmar används också för konferensbokningar och vägvisande information.

Även inom vården finns ett uttalat behov av digitala lösningar som vänder sig både mot personal och patienter. Region Skåne satsar på informationsskärmar på de stora sjukhusen, inom ambulanssjukvården samt primärvården. Personalen får information som underlättar och effektiviserar i deras arbete. Patienterna får relevant information och underhållning, en innehållsmix som tillsammans ska göra besöket trevligare och den upplevda väntetiden kortare.

– Vi ser fram emot ett långsiktigt och givande partnersamarbete. Tillsammans har vi alla förutsättningar att leverera ett starkt erbjudande samt att möta nya kundbehov, säger
tf vd Lars-Göran Mejvik.