Bussoperatören Anchersen har valt att teckna ett kontrakt med MultiQ för en komplett kommunikationslösning för sina bussar. Ordern gäller 33 bussar som kör i Köpenhamnsområdet. Kontraktsvärdet är 4 miljoner kronor under en kontraktstid på tre år.

Anchersen tar över driften av två busslinjer i Köpenhamn, linje 350S och linje 18. Linje 18 blir en av de två första elektriska busslinjerna i Köpenhamn. I kollektivtrafiken i Danmark och resten av Norden sker en ökad digitalisering för smartare och smidigare resor. Investeringar görs för att öka antalet passagerare.

Resor har blivit smartare och trafikinformation i realtid har blivit allt viktigare för en mer flexibel reseupplevelse. MultiQ erbjuder en komplett IT-lösning med information för både passagerare och mellan förare och transportledningen.

”Anchersen förbättrar kontinuerligt kvaliteten på reseupplevelsen. Att välja MultiQ som partner visar att vi har ett konkurrenskraftigt erbjudande på marknaden. Vi ser fram emot ett framgångsrikt partnerskap ”, säger Mads Henrik Hansen, VD för MultiQ Denmark.

Många företag väljer nu att investera i intelligenta kommunikationslösningar för ett smartare samhälle. Sydtrafik tilldelades nyligen för sin investering i utomhusdisplayer där resenärer får information i realtid om avgångs- och ankomsttider samt uppdateringar om eventuella trafikstörningar. Köpenhamns busslinje 5C, den mest trafikerade busslinjen i Norden, använder en komplett IT-lösning med information för både passagerare och mellan förare och transportledningen. Skånetrafiken i Sverige har länge varit en drivande kraft i digitaliseringen av kollektivtrafiken. Under 2019 har Skånetrafiken gjort omfattande investeringar i informationsdisplayer vid stationer och hållplatser. Dessa och andra projekt har gett MultiQ en starkare position inom den nordiska kollektivtrafiksektorn.