Keolis Danmark stärker sitt samarbete med MultiQ

dec 14, 2020

Kollektivtrafiken i Danmark fortsätter att satsa på ökad digitalisering. Bussbolaget Keolis Danmark tecknar avtal med MultiQ avseende en totallösning för ITS (Intelligenta transportsystem) i bussar. Avtalet gäller två leveranser varav 20 bussar i Odense på Fyn och cirka 70 bussar på Själland. Leverans kommer att ske under första halvåret 2021 och ordervärdet är beräknat till cirka 7 MDKK.

”Kollektivtrafiken satsar stort på grön energi och intelligenta transportsystem. För oss på MultiQ är det glädjande att få vara delaktiga i denna innovativa utveckling som bidrar till ett mer hållbart samhälle. Våra lösningar inom ITS är till nytta för både resenärer, förare, trafikledning och trafiksällskap. Att Keolis väljer oss som partner visar att vi har ett starkt erbjudande till marknaden. Vårt samarbete inleddes för flera år sedan och nu ser vi fram emot ett fortsatt gott samarbete”, säger Mads Henrik Hansen, vd MultiQ Danmark.

Keolis är en av Europas största leverantörer inom kollektivtrafiken. Deras vision är att ständigt utveckla resandet. Digitalisering och ett ökat informationsflöde ska bidra till framtidens tillväxt inom kollektivtrafiken. Vårt samhälle har blivit mer individanpassat vilket innebär att information och tjänster behöver vara valbara, snabba, enkla och dynamiska. Resenärerna önskar aktuell och tillförlitlig trafikinformation både i fordon, vid stationer, perronger och hållplatser. Trafikledningen kommunicerar med förare samt använder realtidsinformation för att kunna överblicka och styra trafiken mer effektivt. Samlad datainformation hjälper ansvarig myndighet eller trafiksällskap att fatta välgrundade beslut. MultiQ erbjuder en komplett IT-lösning anpassad för samtliga behov.

I Danmark och övriga Norden råder nu en ökad digitalisering för ett smartare och smidigare resande. Satsningar som ska leda till ett ökat antal resenärer inom kollektivtrafiken. ITS bidrar till att förbättra reseupplevelsen och att göra kollektivtrafiken till det självklara valet för medborgarna. Genom att åka kollektivt bidrar vi alla till ett grönare samhälle.