Bussbolaget Anchersen stärker samarbetet med MultiQ

mar 31, 2021

Anchersen Buss - Digital Signage från MultiQ

Det danska bussbolaget Anchersen tecknar avtal med MultiQ avseende en totallösning för ITS (Intelligenta transportsystem) i bussar. Avtalet gäller de bussar som omfattas av Trafikselskabet Movias anbud A19X, vilket Anchersen tidigare vunnit. Leverans sker andra halvåret av 2021 samt början av 2022. Ordervärdet är beräknat till cirka 6 MDKK.

”Vårt samarbete med Anchersen inleddes för drygt ett år sedan och vi ser nu fram emot att få utveckla vårt samarbete vidare. Digitalisering och ett ökat informationsflöde ska bidra till kollektivtrafikens framtida tillväxt. Att Anchersen väljer oss som partner visar att vi har ett starkt erbjudande till marknaden. Vi erbjuder en komplett IT-lösning anpassad för samtliga informationsbehov inom kollektivtrafiken”, säger Mads Henrik Hansen, vd MultiQ Danmark.

”MultiQ har sedan tidigare en stark position inom kollektivtrafiken. Det är otroligt glädjande att kollektivtrafiken generellt i Danmark satsar så stort på en ökad digitalisering. Framtidens resande innebär att kunna erbjuda smart information som förenklar för både resenärer, trafikledning och myndigheter”, säger Henrik Esbjörnson, vd MultiQ.

I Danmark och övriga Norden råder nu en ökad digitalisering för ett smartare och smidigare resande. Satsningar som ska leda till ett ökat antal resenärer inom kollektivtrafiken. ITS bidrar till att förbättra reseupplevelsen och att göra kollektivtrafiken till det självklara valet för medborgarna. Genom att åka kollektivt bidrar vi alla till ett grönare samhälle.