1. Start
  2.  – 
  3. Digital Signage
  4.  – Vad är digital signage?

Vad är digital signage?

För MultiQ handlar digital signage om kommunikation.

Digitala skärmar har blivit ett naturligt element i vår vardag och vi ser dem överallt i vårt samhälle. Förmodligen möter du dem på arbetsplatsen, inom kollektivtrafiken, i handeln, hos myndigheter o s v. Digitaliseringen har medfört att människan förväntar sig att alltid få relevant information anpassad till den plats som man just nu befinner sig på. Information som vägleder, påverkar och inspirerar.

För oss på MultiQ är digital kommunikation rätt i tiden, både nu och framtiden.

Hur fungerar det rent praktiskt? Digital signage handlar om digitala skärmar i alla möjliga tänkbara format. För att göra det enkelt så väljer vi att dela in begreppet i tre huvuddelar:

Hur ser framtiden ut för digital signage?

Enligt en undersökning gjord av invidis consulting är Skandinavien i nuläget den mest digitaliserade marknaden i Europa. Våren 2020 stannade dock världen upp i samband med COVID-19. Det är omöjligt att sia om dess kommande förlopp och hur de ekonomiska konsekvenserna kommer att påverka vår marknad. Något vi däremot med bestämdhet kan säga är att behovet av digitala skärmar lär öka i vårt samhälle.

Smart information

Internet of Things skapar nya behov och förväntningar hos oss. Vi efterfrågar smart information som förenklar i vår vardag. Inom kollektivtrafiken pratas det om MaaS (Mobility as a Service) och Smart Citys. Framtidens resande kommer att bli mer personifierat, omfatta fler trafikslag och behovet av information kommer att öka. Digital signage gör det möjligt att ge resenärerna aktuell trafikinformation vid stationer, hållplatser och fordon. Smarta organisationer satsar på digital internkommunikation för att skapa delaktighet och engagemang.

Data i fokus

Företag och verksamheter sätter data i fokus i allt större utsträckning. Rätt data omvandlas till smarta och affärsmässiga beslut som driver verksamheten framåt. Genom digitala skärmar kan en formell och alldaglig rapport visualiseras på ett snyggt och enkelt vis.

Automatiserat innehåll

Ett effektivt flöde av kommunikation gör att tid sparas och att information återanvänds i många olika kanaler. Många företag satsar stort på ett omfattande intranät där medarbetarna aktivt behöver söka information. Genom att koppla intranätet till digital signage kan medarbetarna snabbt och enkelt ta del av den senaste informationen. Konsumenternas resa omfattar både webb, fysisk butik och sociala medier. Genom ett automatiserat flöde behöver nya budskap endast publiceras via en kanal. Handeln förväntas kommunicera samma budskap oavsett var kundmötet sker.

Upplevelsestyrd framtid

Konsumenternas förväntningar på kundupplevelsen blir högre för varje år. Högst förväntningar ställs inom de yngre generationerna, såsom millennials och generation Z där en upplevelse gärna delas på sociala medier. Den fysiska butiken får dra nytta av den digitala tekniken för att skapa en spännande och personlig upplevelse.