Konferens/Möte

Boka era mötesrum enklare än någonsin och säkerställ att alla rum utnyttjas på bästa möjliga vis. Låt medarbetare och besökare få en lättöverskådlig bild av vilka möten som pågår och vilka som kommer att ske.

Dynamic room booking

Skapa effektiva möten

Det blir tydligt för alla om ett rum är ledigt eller inte, tid sparas för de anställda och ni säkerställer att konferensutrymmen utnyttjas på bästa möjliga vis.

Office 365

Lösningen är integrerad med Office 365, vilket innebär en snabb och sömlös integration utan mellanliggande mjukvaror. Du kan boka ett mötesrum direkt via din digitala kalender. En bokning som sedan visas på skärmen.

Effektivare verksamhet

Interaktiva mötesrumsskärmar ger ett modernt intryck på kontoret samtidigt som det effektiviserar verksamheten. Färre avbrott och krockar i mötesrum ger en bättre arbetsplats.

Touchskärm

Boka ett spontant möte eller förläng ett möte som redan pågår. Avsluta ett möte i förtid så det blir ledigt för andra. Få en snabb överblick av dagens möten genom att scrolla igenom dagens uppbokade möten. Skärmens touchfunktion gör att bokningar kan göras både via den elektroniska kalendern samt via skärmen.

Tydligt budskap

Ledigt

Grönt innebär att rummet är ledigt och tillgängligt för bokning.

Snart upptaget

Orange betyder att det finns möjlighet att boka in ett kortare spontanmöte eller telefonsamtal.

Upptaget

Rött innebär att rummet är upptaget. Skärmen visar vilket möte som pågår och dess inbokade längd.

Meeting Overview

Hitta till rätt konferensrum

Vi tillbringar allt större del av vår arbetsdag i möten. Möten som ska föra oss närmare varandra och som ska bidra till en effektivare verksamhet. Kalendern fylls av kundmöten, avstämningsmöten, avdelningsmöten, utvecklingssamtal och projektmöten. Med vår lösning Meeting Overview får medarbetare och besökare en lättöverskådlig bild av vilka möten som pågår, aktuella mötesrum samt kommande möten.

Office 365

Lösningen är integrerad med Office 365, vilket innebär en snabb och sömlös integration utan mellanliggande mjukvaror. Mötesrummen bokas via er digitala kalender alternativt direkt via en mötesrumsskärm. Bokningar som sedan automatiskt visas på skärmen.

Dagens möten

Skärmen visar samtliga inbokade möten i konferensrummen samt namn på mötets värd.

Hitta till rätt mötesrum

Hos stora konferensanläggningar och större företag kan det vara svårt att hitta rätt. Låt en av skärmarna även visa en karta över anläggningens konferensrum.