Besökare

Ge ett professionellt första intryck

Dynamic Reception

Lösningen passar perfekt både för bemannade och obemannade receptioner.

En entré eller reception är besökarens första intryck av er organisation. Med vår lösning Dynamic Reception ger ni ett modernt och välkomnande intryck samtidigt som ankomstregistreringen sker snabbt och smidigt.

Office 365

Lösningen är integrerad med Office 365, vilket innebär en snabb och sömlös integration utan mellanliggande mjukvaror.

Incheckning

Besökaren checkar in genom att ange namn och företag.

SMS/högtalare avisering

Värden för mötet får ett sms när gästen har anlänt. Ingen onödig väntan för varken värd eller gäst. Receptionen slipper att ringa och söka efter medarbetaren. Möjlighet finns att också koppla skärmen till en högtalare. Via högtalaren ropas det upp vem som väntar besök.

Namnlapp

Vid registrering skrivs en namnlapp ut.

Statistik och rapporter

All statistik finns färdig att hämta och bearbeta i exempelvis Excel. Ni har total kontroll på vem som besökt byggnaden och vem som ansvarat för besöket.

Support

Dynamic Reception är en komplett lösning som omfattar både hårdvara och mjukvara. Vi sköter drift och support av skärmarna. Tjänsten är molnbaserad, där vi hjälper er med innehållshantering och administration.

Floorplan Guide

Guida besökaren rätt

Trapphus och fastigheter har ofta många besökare. Hyresgäster som önskar få information kring vad som händer i byggnaden och besökare som behöver hitta rätt.

Hitta rätt

Hjälp besökaren att hitta rätt i fastigheten. Utöver skärmar vid entrén placeras fler med fördel på samtliga våningsplan. Detta gör det enkelt för besökaren att hitta oavsett var hon eller han befinner sig i byggnaden.

Informera

Låt hyresgästerna få veta vad som händer i byggnaden. Information som kan vara både praktisk och av mer underhållande karaktär. Allt från gemensamma event till brandlarmsövningar.

Smidig uppdatering av innehåll

All information uppdateras via vår molntjänst. Möjlighet finns att skapa mallar som följer er grafiska profil. Mallarna gör det sedan enkelt för er administratör att uppdatera innehållet. Informationen kan också hämtas automatiskt från andra källor

Support

Vår driftavdelning ansvarar för installation och hjälper våra kunder vid frågor. All programvara uppdateras automatiskt och systemet övervakas dygnet runt.