1. Start
  2.  – Hur fungerar digital signage?

Hur fungerar digital signage?

För oss på MultiQ handlar digital signage om kommunikation.

Digital signage finns överallt. Vi möter digitala budskap på arbetsplatsen, receptioner, inom kollektivtrafiken, i handeln och hos myndigheter. Vi förväntar oss att alltid få relevant information anpassad till den plats som vi just nu befinner oss på. Information som vägleder, påverkar och inspirerar.

Digital signage – ett smart verktyg för kommunikation

Smart digital skyltning för olika miljöer

Kundupplevelsen

Värdefulla kundupplevelser är nyckeln till bra affärer.

Det digitala konsumentbeteendet har ökat och rätt teknologi hjälper handeln att bättre möta kundernas behov. Som kund vill vi att köpprocessen ska vara smidig i alla led. Att shoppa ska vara både underhållande, roligt och ett sätt att umgås på. Med hjälp av digital signage går det att skapa fantastiska miljöer som överraskar kunden.

Digitala skyltning Intersport
Digital signage Newsec

Internkommunikation

För engagerade medarbetare och en smartare verksamhet.

Våra arbetsplatser har blivit mer digitala och det finns ofta ett stort utbud av informationskanaler. Med digital skyltning finns det möjlighet att fånga relevant information från samtliga kanaler och säkerställa att informationen når fram.

Fastigheter

Skapa en modern och välkomnande entré.

Trapphus och fastigheter har ofta många besökare. Hyresgäster som önskar få information kring vad som händer i byggnaden och besökare som behöver hitta rätt. Fastighetsägaren har möjlighet att snabbt uppdatera om vad som händer i byggnaden utan att själv behöva vara på plats.

digitala skarmar newsec

MultiQ levererar allt från ax till limpa och jag uppskattar verkligen detta helhetskoncept. Vi får rådgivning, montering, lagerlösningar, ett publiceringsverktyg, service och support. För oss är det en stor trygghet att ha en partner som tar ett helhetsansvar för leveransen.

Robert Johnsson

Projektledare Digitala butikskonceptet, Bauhaus

Bauhaus – digitalt butikskoncept

Byggvaruhuskedjan satsar stort på olika digital signage lösningar i varuhusen. Genom ett ökat informationsflöde når kedjan ut till fler besökare samtidigt som service, atmosfär och tillgänglighet ökar.

Vid avdelningarna för VVS, Färg, Trädgård och Bygg finns självbetjäningsterminaler utplacerade. Personalen kan använda touchskärmarna som säljstöd i dialogen med kunden. Bauhaus webbsida är väldigt omfattande och visar ett stort produktsortiment. För att skapa bästa möjliga kundupplevelse har innehållet i självbetjäningsterminalerna skalats ner för att bli mer lättöverskådligt.

Runt om i varuhusen finns större och mindre skärmar för marknadsföring. Vid badrumsavdelningen visas exempelvis inspirationsfilmer från vackra badrumsmiljöer. Vid kassalinjen presenteras leverantörer, kampanjer, lokala erbjudanden och information om särskilda kundevent.

Senaste komplementet i butikskonceptet är Click & Collect. Digitala skärmar används för att visa könummer för utlämning och byte av varor samt för att visa allmän marknadsföring.

Bauhaus vidareutvecklar ständigt sitt butikskoncept för att alltid möta kundernas behov och förväntningar.

Vi hjälper våra kunder oavsett var de befinner sig i sin kundresa

Den totala kundupplevelsen grundar sig i våra kunders samtliga interaktioner med oss. Vi behöver vara strategiskt skickliga i alla delar av organisationen, oavsett var och hur kunden väljer att kontakta oss.

Kunden får hjälp med allt från planering och rådgivning, projektledning, formgivning, installation, övervakning och support. Genom att alltid fokusera på kundupplevelsen i alla led kan vi bygga långsiktiga och lojala relationer och ett samarbete med vision inför framtiden.

Främsta fördelarna med digital signage

Effektivt verktyg för att uppnå uppsatta mål

Drar uppmärksamhet

Inom kommunikation handlar allt om att nå ut med sitt budskap. Syns vi inte, finns vi inte. Ett rörligt budskap skapar lättare uppmärksamhet och ett större engagemang hos besökaren. En stor andel av köpbesluten sker på plats i den fysiska butiken. Det är också i butiken som det finns stora möjligheter att påverka vad kunden uppmärksammar och i slutändan hur mycket pengar som spenderas.

Flexibilitet

Det är viktigt för såväl arbetsgivare, medarbetare, verksamheter och kunder att information som kommuniceras är aktuell. Vi vill ha rätt budskap på rätt plats och i rätt tid. Genom att schemalägga budskap går det att styra budskap efter tid på dygnet.

 

Sömlöst informationsflöde

Vi älskar integrationer! Varför endast använda en informationskälla? Skapa ett automatiserat flöde av information som kommer från både interna och externa källor. Via datavisualisering går det exempelvis att omforma svårbegriplig data till visuellt snygga grafer som är lätta att tolka för en hel organisation. Genom att koppla intranätet till digital signage kan era medarbetare snabbt och enkelt ta del av den senaste informationen. En shoppingresa kan bestå av besök hos den digital webbshopen, fysiska butiken samt sociala medier. Det är då viktigt att upplevelsen håller samma kvalité i samtliga kanaler.

Stödjer ett digitalt konsumentbeteende

I samband med pandemin har vårt digitala köpbeteende rusat i höjd och vi är vana att navigera med mobil och surfplatta. Vi förväntar oss att mötas av samma teknik i våra publika miljöer. Genom att digitalisera vissa tjänster i butiken får kunden snabbare hjälp samtidigt som personalen får avlastning. Smart teknik gör köpupplevelsen mer innovativ, personifierad och rolig. Interaktiva och innovativa shoppingupplevelser kommer att bli lika viktiga som själva varan.