1. Start
  2.  – 
  3. Blogg
  4.  – Att lyckas med digital signage inom internkommunikation

Del 1:

 

Att lyckas med digital signage inom internkommunikation

okt 1, 2020 | Blogg

Digitala skärmar är en del i den digitala arbetsplatsen. Vilka rekommendationer har du för en större verksamhet som vill investera alternativt göra en nysatsning inom digital signage?

 

Vi frågar Lars Neckman
Digital- och kommunikationstrateg

Kartlägg kontorets flöden och samlingsplatser

Ett kontor har vanligtvis två målgrupper, medarbetare och dess besökare. Börja med att hitta naturliga platser på kontoret där många samlas, passerar eller stannar upp. Välj sedan ut vilka ytor som lämpar sig bäst för extern- alternativt internkommunikation. Genom att kartlägga flöden och samlingsplatser kan ni bättre styra vilket budskap som ska förmedlas på respektive plats. Vissa budskap kan beröra båda målgrupperna. Dagsaktuellt ämne nu är exempelvis hur verksamheten förhåller sig till COVID-19.

Låt samtliga informationskanaler samverka

Digitala skärmar, också kallat digital signage, är en av flera kommunikationskanaler inom en större verksamhet. Det är ofta svårt för arbetsgivaren att veta exakt var medarbetaren fångar upp den interna informationen, vilket gör det extra viktigt att se till helheten och låta de olika kommunikationskanalerna samverka. Jag anser att första prioritet bör vara att nå ut med budskapen och inte i vilken kanal det sker i. Om intranätets nyheter exempelvis även ska lyftas fram på digitala skärmar behöver texten vara utformad för att passa i båda formaten.

Tilldela ägarskap

Vem äger kanalen? Min erfarenhet är att bäst resultat får verksamheten om det finns ett tydligt ägandeskap. Till exempel bör kommunikationsavdelningen ha koordinerings- samt huvudansvar för det strategiska innehållet. Sedan är det en grupp medarbetare från olika enheter som tillsammans driver kanalen. Gruppen har god kännedom om vad som händer inom verksamheten och kan tillsammans skapa ett intressant och informativt innehåll. Fastighets- ansvarig vet när det sker praktiska ärenden i fastigheten såsom exempelvis brandlarm och hissarbete. IT-ansvarig ansvarar för att systemen fungerar tekniskt, särskilt vid ett liveevent. Marknad har information kring pågående kampanjer och säljansvarig hur försäljningen ser ut. HR kan berätta om personalfrågor.

I större organisationer passar det att publicera både central och lokal information. Låt respektive kontorsansvarig publicera material som är intressant för det enskilda kontoret och som bidrar till att göra kanalen mer familjär. Genom att samarbeta internt får ni en levande kanal där innehållet hela tiden uppdateras, är aktuellt och tilltalar medarbetarna.

Satsa på ”look and feel”

Av egen erfarenhet rekommenderar jag ett ordentligt förarbete där ni skapar snygga grafiska mallar att utgå ifrån. Antingen görs designen in-house alternativt via partners. Att satsa på den grafiska formgivningen är en investering värd varje krona. Genom att ha snygga mallar säkerställer ni att allt material följer er grafiska profil, att det går snabbt att uppdatera innehåll och att det ser snyggt och attraktivt ut. Redan vid lansering kan ni då skapa en ”wow-känsla”.

Välj samma format

Skärmarna kan antingen vara i liggandes eller ståendes format. Vilket är snyggast? Ja, det är väl en smakfråga. Mitt tips är att låta majoriteten av skärmar ha samma format då det kommer att underlätta för de personer som ska underhålla kanalen. Ju mer unika lösningar, desto mer administration. Ökad administration leder ofta till att materialet uppdateras mer sällan, vilket i slutänden kommer att ge en sämre användarupplevelse.

Tänk flexibelt

Försök att vara öppen för nya användningsområden när ni planerar er investering av digital signage så att ni inte begränsar framtida möjligheter. Ett behov som inte finns i organisationen just nu kan mycket väl komma om en månad eller ett halvår. Snåla exempelvis inte med mediaspelare, för plötsligt vill ni att skärmarna ska kunna visa olika budskap. Välj en lösning där ni kan utnyttja er befintliga infrastruktur. Skärmen kan ha ett syfte inledningsvis men senare kommer det önskemål om att få streamat innehåll alternativt möjlighet att visa liveevent. Försöka att tänka flexibelt kring varje enskild skärm. Vanligtvis anses det störande med ljud, men högtalare lämpar sig bra om det kommer bli aktuellt med webbinarium eller kampanjvideos.

Hållbarhetsfokus

Att tänka hållbart bör omfatta alla delar av en verksamhet, så också inom digital signage. Tidsinställ när skärmarna ska vara igång. Är verksamheten stängd på kvällar och helger låt även skärmarna pausa. Naturligtvis ska det också finnas en process för att förnya, återanvända och återvinna gamla skärmar.

Del 2 >
Del 3 >

Om Lars Neckman

Brinner för kommunikation, digitala arbetsplatsen & digitalisering. Mångårig erfarenhet inom Telia och där bidragit till förflyttningen från en telemöteskultur till etablering av den digitala arbetsplatsen med internkommunikation och rörligt innehåll i fokus.