1. Start
  2.  – 
  3. Blogg
  4.  – Digitala informationsskärmar på arbetsplatsen. Hur tar du ert informationsinnehåll till nästa nivå?

Del 2:

Digitala informationsskärmar på arbetsplatsen. Hur tar du ert informationsinnehåll till nästa nivå?

nov 4, 2020 | Blogg

Alla verksamheter vill ha engagerade medarbete som drar åt samma håll. Vad är värt att tänka på vid internkommunikation kopplat till digitala informationsskärmar?

 

Vi frågar Lars Neckman
Digital- och kommunikationstrateg

Håll korta avstämningar

Min erfarenhet är att bäst resultat får verksamheten om det finns ett tydligt ägandeskap. Låt en grupp medarbetare ansvara för era digitala informationsskärmar tillsammans. Personligen gillar jag korta kontinuerliga avstämningsmöten, där gruppen gärna får träffas en gång i veckan. Alla involverade behöver inte vara med varje gång, utan bara när de har något att bidra med. Diskutera vad som är på gång framåt. Kommer det ske några nya lanseringar inom den närmsta tiden? Finns det nyheter som kommer att marknadsföras externt och som borde förankras internt först? Genom att skapa en kreativ process tillsammans är det lättare att komma på nya idéer, fånga upp vad som är aktuellt i nuläget samt fördela arbetsuppgifterna.

 

Möte kring internkommunikation

Lyssna på medarbetarna

Syftet med digitala informationsskärmar är ofta att skapa engagemang och stolthet, inspirera samt sprida kunskap ut i organisationen. Vilka är då de som bäst kan komma med feedback och bidra med egna nyheter? Självklart medarbetarna! Framgångsrik internkommunikation motiverar hela organisationen och uppmuntrar till delaktighet. Gör det enkelt för medarbetarna att dela information och komma med feedback genom att ha tydliga instruktioner för hur detta ska gå till. Vem ska ha nyheten? Vilken information behövs vid tips om nyhet?

”Här och nu känsla”

Försök hitta ett innehållsflöde som får medarbetaren att stanna till, att vilja ta till sig informationen. Genom att ha ett varierat utbud av information är det enklare att överraska och att då skapa uppmärksamhet.

Alla informationskanaler är bra på olika sätt och fyller olika syften. Nyttja digitala informationsskärmar för det som de är bäst på, att skapa uppmärksamhet. Skapa material som är rörligt, antingen via dynamiska mallar eller genom att komplettera med film. Låt alla filmer vara textade så att de kan visas utan ljud.

Digital informationsskärm hos Mowi

Visa gärna ett varierat utbud av information

Dela gärna in innehållet som visas i era digitala informationsskärmar i olika ämnesområden. En stor organisation har alla möjligheter till att visa ett stort spektrum av nyheter. Här är mina förslag:

Intranätet:
Ofta verksamhetens nav för internkommunikation. Lyft upp inslag från intranätet som kan vara nyheter ”hänt här och nu” samt kunskapsartiklar. Ett tips är att visa en QR kod tillsammans med nyheten, något som underlättar om medarbetarna vill läsa hela nyheten.

Kunskap:
Visa bredden av verksamheten så att medarbetarna har kännedom om nya satsningsområden och vad det är ni erbjuder för tjänster och produkter. Fakta som är allmänt bra att känna till.

Medarbetare:
I en stor organisation kan det vara svårt att lyfta fram varje enskild medarbetare men försök att göra detta när det är lämpligt för att skapa en ökad samhörighet. Visa gärna mångfald genom att presentera medarbetare med olika bakgrunder, erfarenheter och åldrar. Påminn också om friskvårdsbidrag och andra aktuella förmåner som personalen har.

Call-to-action:
Digitala informationsskärmar är ett perfekt media för att uppmuntra till action. Kanske har ni en medarbetarundersökning som ska fyllas i? Eventuellt behöver ni testpersoner innan det är dags för ny lansering?

Detta är på gång:
Kommunicera internt så långt det är möjligt innan ni går ut externt. Låt medarbetarna känna till kommande produktlanseringar innan dessa går ut på marknaden. Samma gäller förändringsprocesser, låt medarbetarna känna till dem innan marknaden gör det. Har ni kundevent? Skapa intresse och engagemang genom att gå ut med denna information långt i förväg.

Gemenskap:
Lyft fram gemensamma aktiviteter på och utanför arbetet som stärker sammanhållningen. Ett enkelt och återkommande quiz brukar också bli uppskattat.

Projekt:
Fira att ett projekt är klart och presentera det internt för alla. Vad har projektet inneburit, vilka har varit involverade, resultat och kundperspektiv.

Nyckeltal:
Data skapar insikter och bidrar till att vi fattar smartare beslut. Analysverktyg gör det möjligt att skapa snygga rapporter som visar mätdata på ett enkelt och snyggt vis. Denna data blir intressant och motiverande för en hel organisation alternativt för en enskild avdelning.

Sociala medier:
Social selling handlar om att skapa relationer. Vad skriver kunderna om er? Lyft ut inslag från sociala medier och visa för medarbetarna. På detta vis ökar ni medvetenheten om vad som ”pågår just nu” utanför verksamhetens väggar.

Nyckeltal visas via digital informationsskärm

Återvinn ert innehåll

Det är faktiskt inte förbjudet att återanvända innehåll utan bara smart. Innehåll som är av allmänt intresse och som är aktuellt över tid får gärna upprepas med jämna mellanrum. Det skapas så mycket bra material i en stor organisation, innehåll som tidigare varit avsett för externt bruk kan med fördel även användas internt.

Del 1 >
Del 3 >

Om Lars Neckman

Brinner för kommunikation, digitala arbetsplatsen & digitalisering. Mångårig erfarenhet inom Telia och där bidragit till förflyttningen från en telemöteskultur till etablering av den digitala arbetsplatsen med internkommunikation och rörligt innehåll i fokus.