1. Start
  2.  – Digital Signage

For MultiQ handler digital skilting om målrettet og strategisk kommunikasjon.

Infoskjermer har blitt til et naturlig element i hverdag vår, og de er synlig overalt i samfunnet på steder som offentlig transport, i varehandelen, hos myndighetene osv. Dere har muligens også en eller flere på arbeidsplassen. Digitalisering betyr at folk forventer å alltid motta oppdatert og relevant informasjon som er tilpasset stedet du er befinner deg på for øyeblikket. – Informasjon som veileder, påvirker og inspirerer.

For oss i MultiQ er digital kommunikasjon tidsriktig, både nå og i fremtiden.

Hvordan fungerer det i praksis? Digital skilting handler om infoskjermer i alle mulige tenkelige formater.
For å gjøre det enkelt, velger vi å dele konseptet opp i tre hoveddeler:

Hvordan ser fremtiden ut for digital signage?

Ifølge en undersøkelse utført av Invidis Consulting, er Skandinavia for tiden det mest digitaliserte markedet i Europa. Våren 2020 stoppet imidlertid verden opp i forbindelse med COVID-19. Det er umulig å forutsi fremtidige kurs og hvordan de økonomiske konsekvensene vil påvirke markedet vårt. En ting vi imidlertid kan si med sikkerhet er at behovet for digitale skjermer sannsynligvis vil øke engasjementet i samfunnet vårt.

Smart informasjon

Tingenes internett (IoT) skaper nye behov og forventninger hos oss som konsumenter. Vi krever smart informasjon som forenkler hverdagen vår. På offentlig transport er det snakk om MaaS (Mobility as a Service) og Smart Cities. Fremtidens reiser vil bli mer personlig, inkludere flere transportmåter, og behovet for informasjon vil dermed øke. Digital signage gjør det mulig å gi passasjerer oppdatert trafikkinformasjon på stasjoner, stopp og kjøretøy. Smarte organisasjoner investerer i digital intern kommunikasjon for å skape deltakelse og engasjement.

Data i fokus

Bedriftene setter digitalisering i fokus i økende grad. De riktige dataene blir transformert til smarte og forretningsområder som driver virksomheten fremover. Gjennom digitale skjermer kan en formell og komplisert rapport visualiseres på en forståelig og enkel måte.

Automatisert innhold

Effektiv kommunikasjonsflyt sparer bedriften for tid og gjenbruker informasjon i mange forskjellige kanaler. Mange selskaper investerer tungt i et omfattende intranett der ansatte må søke informasjon aktivt. Ved å koble intranettet til digital skilting kan ansatte raskt og enkelt få tilgang til oppdatert informasjon. Kunde reisen inkluderer både nett, fysisk butikk og sosiale medier. Via automatisk strøm trenger bare nye meldinger å publiseres via én kanal. Handelen forventes å kommunisere de samme meldingene uavhengig av hvor kundemøtet finner sted.

Opplevelsesdrevet fremtid

Forbrukernes forventninger gjør at kundeopplevelsen blir mer krevende hvert år. De stilles høye forventningene blant de yngre generasjonene og generasjon Z, hvor en opplevelse ofte deles på sosiale medier. Den fysiske butikken kan dra nytte av den digitale teknologien for å skape en spennende og personlig opplevelse.