1. Start
  2.  – 
  3. Blogg
  4.  – Digitale skjermer på den moderne arbeidsplassen: hvilke utfordringer finnes?

Del 3:

Digitale skjermer på den moderne arbeidsplassen: hvilke utfordringer finnes?

nov 24, 2020 | Blogg

Digitale skjermer er en del av den digitale arbeidsplassen. Utfordringen er å skape en kommunikasjonsløsning som engasjerer flest mulig ansatte. Hvordan får vi til dette?

 

Vi stiller spørsmål til Lars Neckman
Strateg i Digital kommunikasjon

Sett av ressurser

Det kan være utfordrende å finne riktig ambisjonsnivå for digitale skjermer. For å ha en dynamisk kanal må ressurser prioriteres internt. Hovedoppgaven er å planlegge og produsere relevant og aktuelt innhold til skjermene. For å fremheve kanalen ytterligere, synes jeg at andre ressurser også bør settes av i selskapet.

Kundenes brukeropplevelse endres over tid på lik linje med våre egne behov. Digital skilting må være en levende kanal som kontinuerlig utvikles. Gi ansatte med UX-ekspertise oppgaven til å se på innholdet, slik at de kan se på kanalen fra et annet perspektiv for å fange opp brukeropplevelsen. Involver også de som er teknisk ansvarlige når du bruker skjermene til live-arrangementer. Dette for å optimalisere opplevelse og inntrykk.

Ikke glem de lokale avdelingene

Vanligvis kommer initiativet til digitale skjermer fra hovedkontoret. I en stor bedrift med mange lokale kontorer og ansatte, er utfordringen å gjøre informasjonen lett tilgjengelig for alle. Ansatte må vite hvor bedriften er på vei, hvorfor og hvordan veien dit ser ut. Sentral informasjon gir et samlet bilde av virksomheten, og lokal informasjon fokuserer på hva som skjer på det enkelte kontor/avdeling. Gi ansatte på hvert sted/land ansvaret for den lokale informasjonen. Vi mennesker er alltid mest interessert i hva som skjer i nærheten av oss. Eksempel på relevant informasjon kan være; hva skjer i virksomheten, felles lokale aktiviteter, nyansatte, oppnådde mål o.l.

Aktivitetsbasert arbeidsplass

Aktivitetsbasert plass har blitt en stor kontortrend, spesielt i store bedrifter. Dvs som ansatt står du fritt til å velge hvor du vil sitte og velge sone etter oppgaver på arbeidsplassen. En mobil arbeidsplass gjør det mer utfordrende å kommunisere målrettet, da det er vanskelig å vite hvem som sitter hvor. Digitale skjermer kan styre målrettet informsajon til hele bedriften eller avdelingsvis. Eksempler på målrettet informasjon er salgstall, IT-nyheter og køtiden for kundeservice. Mao informasjon som støtter den lokale avdelingen. Min mening er at formålet med digitale skjermer er å forbedre bediften, noe som gjør det verdt å bruke ekstra tid på å finne hvor de ansatte velger å sitte.

Koble innhold og informasjon til mobilen

Når bedriften har investert i bruken av digitale informasjonsskjermer, betyr det at de har bevilget både tid og penger. Ansatte får rellevant og kortfattet informasjon om hva som skjer i bedriften. Jeg tror dette er en enormt viktig informasjonskanal som også skal brukes utenfor den fysiske arbeidsplassen. Bare se på hvor mange de er som jobber på hjemmekontor i denne Korona tiden. Vi har funnet nye måter å jobbe på, og i fremtiden vil det by på fleksibilitet iht å jobbe hjemme. Ved å utnytte kanalens fulle potensial, kan man også gi muligheten til koble seg opp via mobil for å se hvilken informasjon som distribueres på kanalen.

Med eller uten lyd?

Tenk fleksibilitet når du planlegger å investere i digitale skjermer. Lyd kan ofte oppleves som forstyrrende, og det kan derfor være lett å ekskludere muligheten til å ha med lyd. Ikke sett begrensinger ved bare å planlegge at skjermen kun skal brukes til ett spesifikt formål. Avhengig av lokasjon, kan du også bruke skjermen ved andre anledninger. Eksempelvis til live-arrangementer eller webinarer. Prøv så langt det er mulig å avklare internt hvilke overflater og evt. hvilke aktiviteter lyd kan brukes på. Tenk også på hvilke steder det også være mulig å koble seg spontant til et møte. Det vanligste er selvfølgelig ikke å bruke lyd, men det er likevel verdt å vurdere muligheten. I større bedrifter er det viktig å tenke fleksibilitet for fremtiden.

Del 1 >
Del 2 >

Om Lars Neckman

Lidenskapelig opptatt av kommunikasjon, digital arbeidsplass og digitalisering. Mange års erfaring fra Telia og bidro til overgangen fra telekonferansekultur til etablering av den digitale arbeidsplassen med intern kommunikasjon og fokus på mobilt innhold.