Home – Investerare – Kontakt

Kontakt

Välkommen att kontakta oss för frågor kring investor relations, bolaget och dess resultat.

Lars Pålsson

Styrelseordförande MultiQ
Tel: +46 (0)10 211 66 41
lars.paulsson@multiq.com