Investerare

Home » Investerare

Vår aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Small Cap.

Här finns finansiell information och fakta som berör dig som är aktieägare, investerare, analytiker eller som är allmänt intresserad av MultiQ.

Vår ambition är att publicera korrekt och tillräcklig information för att bedöma en värdering av MultiQ-aktien som placering. Välkommen att kontakta oss om någon information saknas.

Senaste pressrelease

2019-12-10
Regulatorisk
Sida 1 av 415

Senaste finansiell rapport

2019-11-22
Regulatory
Sida 1 av 128

Senaste årsredovisning