1. Start
  2.  – Pressreleaser

Vertiseit påkallar tvångsinlösen avseende aktier i MultiQ

Den 29 april 2022 offentliggjorde Vertiseit AB (publ) ("Vertiseit") slutligt utfall i det offentliga uppköpserbjudandet till aktieägarna i MultiQ International AB (publ) ("MultiQ") och att erbjudandet accepterats i sådan grad att Vertiseit efter erbjudandets genomförande innehar totalt cirka 95,3 procent av det totala antalet aktier och röster i MultiQ. Vertiseit har även påkallat tvångsinlösen avseende resterande aktier i MultiQ.

MultiQ har idag genom kungörelseförfarande underrättat minoritetsaktieägarna om att inlösen har begärts och minoritetsaktieägarana bereds tillfälle att senast två veckor från dagens datum skriftligen uppge en gemensam skiljeman. Har inte samtliga i aktieboken införda aktieägare inom angiven tid uppgivit en gemensam skiljeman, kommer styrelsen för MultiQ att hos Bolagsverket begära förordnande av god man med uppgift att utse en gemensam skiljeman för minoritetsaktieägarna och att bevaka de frånvarande aktieägarnas rätt i tvisten.

För ytterligare information kontakta:

Ann Hjelte
Vd MultiQ

ann.hjelte@vertiseit.se
+46 730 929 228

Jonas Lagerqvist
CFO / IR-ansvarig Vertiseit Group

jonas.lagerqvist@vertiseit.se
+46 732 036 298

MultiQ är en ledande aktör inom digital signage och kundanpassade bildskärmar på den Nordeuropeiska marknaden. Våra kunder finns främst inom detaljhandel, bank, spel, transport och corporate communication. Kontor finns i Lund, Stockholm, Århus, Oslo samt London, indirekt representation finns i ytterligare länder. MultiQ är noterat på NASDAQ Stockholm i kategorin Small Cap. Mer information finns på www.multiq.com.

Bilagor:
Pressmeddelande MultiQ 220601