1. Start
  2.  – Pressreleaser

Ann Hjelte blir ny VD i MultiQ

Styrelsen för MultiQ har utsett Ann Hjelte till ny VD i bolaget

Förändringen sker i samband med att Vertiseit AB tillträder som huvudägare av MultiQ efter slutförandet av det offentliga uppköpserbjudandet till aktieägarna i MultiQ. Ann tillträder tjänsten omedelbart, och efterträder nuvarande tillförordnade VD Johan Husberger som därmed återgår till sin tidigare tjänst i bolaget. Ann Hjelte kommer parallellt med tjänsten som VD i MultiQ att kvarstå som Head of Business Development på Vertiseit och ingå i bolagets koncernledning.

Som en följd av utfallet i Vertiseits offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i MultiQ har bolagets styrelse ansökt om avnotering av MultiQs aktie från Nasdaq Stockholm. Så snart bolaget fått besked från Nasdaq Stockholm kommer datum för avnotering att meddelas. Vertiseit har påbörjat en tvångsinlösenprocess.

För ytterligare information kontakta:

Styrelseordförande
Johan Lind
Group CEO / Mediakontakt

johan.lind@vertiseit.se
+46 703 579 154

Jonas Lagerqvist
Group Deputy CEO / CFO / IR-ansvarig

jonas.lagerqvist@vertiseit.se
+46 732 036 298

MultiQ är en ledande aktör inom digital signage och kundanpassade bildskärmar på den Nordeuropeiska marknaden. Våra kunder finns främst inom detaljhandel, bank, spel, transport och corporate communication. Kontor finns i Lund, Stockholm, Århus, Oslo samt London, indirekt representation finns i ytterligare länder. MultiQ är noterat på NASDAQ Stockholm i kategorin Small Cap. Mer information finns på www.multiq.com.

Bilagor:
Pressmeddelande MultiQ 220524