1. Start
  2.  – Pressreleaser

MultiQ ansöker om avnotering

Utfallet av det offentliga uppköpserbjudandet från Vertiseit AB avseende MultiQ International AB offentliggjordes den 27 april 2022. Vertiseit äger och kontrollerar ca 95,3% av aktierna i MultiQ och har påbörjat processen med tvångsinlösen av resterande utestående aktier.

Styrelsen för MultiQ har, på Vertiseits begäran, beslutat att ansöka om avnotering av MultiQ aktien från Nasdaq Stockholm. Sista dag för handel kommer att meddelas efter att MultiQ erhållit besked om detta från Nasdaq Stockholm.

Styrelsen i MultiQ International AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Johan Husberger
tf vd MultiQ
Tel.: +46 (0)10 211 66 19
E-post: 
johan.husberger@multiq.com

Lars Pålsson
Styrelseordförande MultiQ
Tel.: 010 211 66 41
E-post: lars.paulsson@multiq.com

Bilagor:
Pressmeddelande MultiQ 220506