1. Start
  2.  – Pressreleaser

MultiQ förvärvas av Vertiseit

Förra veckan offentliggjorde Vertiseit det slutliga utfallet i deras offentliga uppköpserbjudande till innehavare av MultiQ aktier. Vertiseit kontrollerar nu 95,3 procent av det totala antalet aktier och röster i MultiQ och meddelar avsikt om tvångsinlösning av kvarvarande aktier och en kommande avnotering av MultiQ aktien från Nasdaq Stockholm. MultiQ kommer därefter att bli ett helägt dotterbolag i Vertiseit koncernen.

Vertiseit har ambitionen att bli det världsledande plattformsbolaget inom Digital In-Store. MultiQ kompletterar med en stark kundbas inom främst spel, bank och transport.

”Tillsammans kommer bolagen att bli den mest snabbväxande aktören inom branschen. Bolagen kompletterar varandra väl och konsolideringen innebär att vi nu blir en betydligt starkare aktör, vilket är nödvändigt för att konkurrera på den globala marknaden”, säger Lars Pålsson, styrelsens ordförande och tidigare huvudägare av MultiQ.

Vertiseit AB är noterat på Stockholm Nasdaq (VERT) och liksom MultiQ verksamma inom Digital Signage. All information kring erbjudandet och den fortsatta processen går att läsa via Vertiseits webbsida https://vertiseit.com/

För ytterligare information kontakta:

Johan Husberger
tf vd MultiQ
Tel.: +46 (0)10 211 66 19
E-post: 
johan.husberger@multiq.com

Lars Pålsson
Styrelsens ordförande
Tel.: +46 (0)10 211 66 41
E-post: lars.paulsson@multiq.com

Bilagor:
Pressmeddelande MultiQ 220503