1. Start
  2.  – Pressreleaser

Skånetrafiken fortsätter att satsa på infotainment från MultiQ

Skånetrafiken har beställt infotainment till bussar enligt ramavtal. Leverans beräknas ske i samband med att bussarna går i trafik i december 2022. Det sammanlagda ordervärdet av de aktuella beställningarna uppgår till cirka 6,4 MSEK.

Skånetrafikens långsiktiga mål för 2030 innebär att uppnå 40 procents marknadsandel av alla motorburna resor i länet. För att attrahera nya resenärer och behålla dagens är kundupplevelsen av högsta prioritet.

Via infotainment på bussar och tåg kan Skånetrafiken kommunicera digitalt med sina kunder. Via digitala skärmar, infotainment, ser resenärerna var fordonet befinner sig och hur långt det är till nästa stopp. De får information om aktuella anslutningar och eventuella störningar. Skånetrafiken har möjlighet att snabbt gå ut med information till sina resenärer. Utöver trafikinformation visas kampanjer, erbjudanden samt nyheter och väder. Infotainment är en mix av aktuell trafikinformation samt underhållning. Skärmarna ska skapa mervärde och bidra till en minskad upplevd restid.

Satsningar inom digitalisering bidrar till ett smartare och smidigare resande samtidigt som kollektivtrafiken blir det självklara resvalet för skåningar.

”Vi är stolta över att Skånetrafiken i höstas valde att förlänga vårt ramavtal. Vårt samarbete med Skånetrafiken har pågått under många år och tillsammans har vi utvecklat kundanpassade fordonsskärmar med infotainment samt kommunikationslösningar för hållplatser, perronger och stationer. Skånetrafiken är en partner med höga ambitioner inom digitalisering och kommunikation”, säger tf vd Johan Husberger.

För ytterligare information kontakta:

Johan Husberger
tf vd MultiQ
Tel.: +46 (0)10 211 66 19
E-post:
johan.husberger@multiq.com

Denna information är insiderinformation som MultiQ är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande som ovan.

MultiQ är en ledande aktör inom digital signage och kundanpassade bildskärmar på den Nordeuropeiska marknaden. Våra kunder finns främst inom transport, detaljhandel, bank och spel. Kontor finns i Lund, Stockholm, Århus, Oslo samt London, indirekt representation finns i ytterligare länder. MultiQ är noterat på NASDAQ Stockholm i kategorin Small Cap.

Bilagor:
Pressmeddelande MultiQ 220119