1. Start
  2.  – Pressreleaser

Kommentar från MultiQs styrelse med anledning av Vertiseits offentliga uppköpserbjudande

Vertiseit AB (“Budgivaren” eller ”Vertiseit”) offentliggjorde idag den 10 januari 2022 genom ett pressmeddelande ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i MultiQ International AB (publ) (”MultiQ”) avseende samtliga utestående aktier i MultiQ (”Erbjudandet”). Vederlaget i Erbjudandet består av nyemitterade B-aktier i Vertiseit, kontant betalning eller en kombination därav.

Budgivaren förväntas offentliggöra en erbjudandehandling och prospekt omkring den 5 april 2022. Ytterligare information om Budgivaren och Erbjudandet finns i Budgivarens pressmeddelande som offentliggjordes idag och på Budgivarens hemsida.

Mikrolund Holding AB, Aktiebolag Grenspecialisten och Mejvik Consulting Aktiebolag, tillsammans representerandes 46,6 procent av aktierna i MultiQ, har ingått bindande åtaganden att acceptera Erbjudandet. Åtagandena är villkorade av att Erbjudandet fullföljs. Styrelsens ordförande Lars Pålsson är aktieägare i Mikrolund Holding AB och styrelseledamot Emil Hjalmarsson är anställd i Aktiebolag Grenspecialisten. Lars Pålsson och Emil Hjalmarsson har således på grund av intressekonflikt inte deltagit och kommer inte att delta i styrelsens handläggning av eller beslut i frågor som är relaterade till Erbjudandet. De oberoende styrelseledamöterna Bengt-Arne Molin och Jonathan Nilsson har bildat en oberoende budkommitté som kommer att företräda MultiQ när det gäller frågor som rör Erbjudandet.

Den oberoende budkommittén kommer att utvärdera Erbjudandet och offentliggöra sitt uttalande om Erbjudandet i enlighet med punkt II.19 i Nasdaq Stockholms Takeover-regler senast två veckor före utgången av acceptfristen. Budkommittén kommer även att uppdra åt en oberoende värderingsexpert att avge ett värderingsutlåtande (en s.k. fairness opinion) om Erbjudandet.

Rådgivare
Den oberoende budkommittén har anlitat Advokatfirma DLA Piper Sweden KB som legal rådgivare i samband med Erbjudandet.
 

För ytterligare information kontakta:

Bengt-Arne Molin
Styrelseledamot och ordförande i budkommittén
Tel.: +46 73 346 26 06
E-post: bengt-arne.molin@bamolin.com

Denna information är insiderinformation som MultiQ är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 januari 2022, kl. 08:20 CET.

MultiQ är en ledande aktör inom digital signage och kundanpassade bildskärmar på den Nordeuropeiska marknaden. Våra kunder finns främst inom detaljhandel, bank, spel och transport. Kontor finns i Lund, Stockholm, Århus, Oslo samt London, indirekt representation finns i ytterligare länder. MultiQ är noterat på NASDAQ Stockholm i kategorin Small Cap. Mer information finns på www.multiq.com.
 

Bilagor:
Pressrelease MultiQ 20220110