1. Start
  2.  – Pressreleaser

Tyska läkemedelsföretaget Roche fortsätter att välja skärmar från MultiQ

MultiQ har fått en order värd cirka 4 MSEK av Roche, ett stort tyskt företag inom läkemedel och diagnostik. Totalt har MultiQ levererat över 6 500 skärmar till kunden. Leverans av skärmar kommer att ske löpandes från våren 2022 till våren 2023.

Kunden har en framträdande roll inom främst cancerforskning. Företaget fokuserar på innovativa läkemedel och diagnostiska tester som ska hjälpa patienter att leva ett längre och bättre liv. All forskning sker i kliniskt rena laboratorier med höga krav på hygien, vilket omfattar både interiör och hjälpmedel. MultiQ erbjuder specialdesignade skärmar anpassade efter kundens laboratoriemiljö. Skärmarna är robusta och tål att hanteras efter de kliniska riktlinjer som finns i verksamheten.

”Vi är mycket stolta över vårt mångåriga samarbete med Roche. Våra kunder uppskattar att vi levererar hållbara och tåliga skärmar som passar i alla offentliga miljöer”, säger Johan Husberger, tf vd MultiQ.

För ytterligare information kontakta:

Johan Husberger
Tf vd MultiQ
Tel.: +46 (0)10 211 66 19
E-post: johan.husberger@multiq.com

Denna information är insiderinformation som MultiQ är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande som ovan.

MultiQ är en ledande aktör inom digital signage och kundanpassade bildskärmar på den Nordeuropeiska marknaden. Våra kunder finns främst inom detaljhandel, bank, spel och transport. Kontor finns i Lund, Stockholm, Århus, Oslo samt London, indirekt representation finns i ytterligare länder. MultiQ är noterat på NASDAQ Stockholm i kategorin Small Cap. Mer information finns på www.multiq.com.

Bilagor:
Pressrelease MultiQ 211112