1. Start
  2.  – Pressreleaser

Johan Husberger blir ny tf vd för MultiQ

Styrelsen för MultiQ har utsett Johan Husberger till ny tillförordnad VD för bolaget. Tjänsten kommer att tillträdas omedelbart.

Johan är redan medlem i koncernledningsgruppen som säljchef och har arbetat i MultiQ i åtta år. Dessförinnan har han bland annat varit vd på IT Scandinavia, affärsområdeschef på Sydexpo, försäljningschef på Tele2 samt gruppchef på Poolia. Han är utbildad civilekonom med marknadsföring, vid Lunds Universitet.

”Johan har de ledaregenskaper som vi nu efterfrågar för vår fortsatta tillväxtresa. Han har omfattande erfarenheter inom försäljning, känner bolaget väl och har de kompetenser vi efterfrågar. Vi ser fram emot att börja arbeta med Johan för att fortsätta skapa tillväxt efter pandemins påverkan. Samtidigt vill jag tacka vår förra vd Henrik Esbjörnson för hans fina insatser under en svår pandemitid och önskar honom all lycka till i framtiden”, säger Lars Pålsson, styrelseordförande i MultiQ.

”Jag tackar för förtroendet och ser med stor entusiasm fram emot att få leda bolaget. Jag känner redan ledningsgruppen och nästan alla medarbetare så jag vet vilket enormt engagemang det finns här.”, säger Johan Husberger.

För ytterligare information kontakta:

Johan Husberger, tf vd MultiQ
Tel.: +46 (0)10 211 66 19
E-post: johan.husberger@multiq.com

Lars Pålsson, styrelseordförande MultiQ
Tel.: +46 (0)10 211 66 41
E-post: lars.paulsson@multiq.com

Denna information är insiderinformation som MultiQ är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande som ovan.

MultiQ är en ledande aktör inom digital signage och kundanpassade bildskärmar på den Nordeuropeiska marknaden. Våra kunder finns främst inom transport, detaljhandel, bank, spel och corporate communication. Kontor finns i Lund, Stockholm, Århus, Oslo samt London, indirekt representation finns i ytterligare länder. MultiQ är noterat på NASDAQ Stockholm i kategorin Small Cap. Mer information om MultiQ finns på www.multiq.com.

Bilagor:
Pressmeddelande MultiQ 211108