1. Start
  2.  – Finansiella rapporter

MultiQ årsredovisning 2021

MultiQs årsredovisning finns från och med idag tillgänglig på företagets webbsida www.multiq.com och som bilaga till detta pressmeddelande. 

För ytterligare information kontakta:

Johan Husberger
tf vd MultiQ
Tel.: +46 (0)10 211 66 19
E-post:
johan.husberger@multiq.com

Denna information är sådan information som MultiQ är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 12.30 den 28 april 2022.

MultiQ är en ledande aktör inom digital signage och kundanpassade bildskärmar på den Nordeuropeiska marknaden. Våra kunder finns främst inom transport, detaljhandel, bank och spel. Kontor finns i Lund, Stockholm, Århus, Oslo samt London, indirekt representation finns i ytterligare länder. MultiQ är noterat på NASDAQ Stockholm i kategorin Small Cap.

Bilagor:
MultiQ årsredovisning 2021
549300EXME8QXBXILE44-2021-12-31-sv.zip

Senaste finansiella rapporter

2022-04-28
Regulatory
2022-02-17
Regulatory
2021-11-23
Regulatory
2021-08-24
Regulatory
2021-05-25
Regulatory
Sida 1 av 29